0

Disclaimer

De inhoud van de website van Lammert Kroesen Tuindesign is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Lammert Kroesen Tuindesign er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Lammert Kroesen Tuindesign aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Links naar derden
Lammert Kroesen Tuindesign heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. Lammert Kroesen Tuindesign is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Lammert Kroesen Tuindesign plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Lammert Kroesen Tuindesign-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright
Alle rechten op de Lammert Kroesen Tuindesign-website, dan wel ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere onderwerpen op de Lammert Kroesen Tuindesign-website, berusten bij Lammert Kroesen Tuindesign, tenzij anders vermeld.

Privacy
Indien de bezoeker van de Lammert Kroesen Tuindesign -website zich opgeeft via de Lammert Kroesen Tuindesign-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Lammert Kroesen Tuindesign te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens).
In dit geval geeft een bezoeker Lammert Kroesen Tuindesign toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Lammert Kroesen Tuindesign.

De door de bezoeker aan Lammert Kroesen Tuindesign beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen daarom nooit zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.
Op uw verzoek zal Lammert Kroesen Tuindesign u;

  • inzage geven in de door Lammert Kroesen Tuindesign verwerkte gegevens,
  • uw gegevens aanpassen/actualiseren of
  • uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Statistieken en cookies
Om het gebruik van de Lammert Kroesen Tuindesign -website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze technische gegevens over o.a. het gebruik van de website bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Lammert Kroesen Tuindesign koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.

Klachten over hoewij omgaan met uw persoonlijke gegevens?
Heb je toch klachten hierover ? Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen via info@LammertKroesen.nl